Geodezja

 • Geodeta Mysłowice W: M Koter J
  Geodeta Mysłowice W: M Koter J
  Dodany: 2020-12-27 | Kategoria: Geodezja | Komentarze: 0

  Geodeta Mysłowice. W: M. Koter, J. Tkocz (red.), Zagadnienia geografii historycznej osadnictwa w Polsce. W: I. Jażdżewska (red.), XX Konwersatorium Wiedzy o Mieście: Polska geografia osadnictwa, dotychczasowy dorobek, program badań. W wyniku zmian strukturalnych, dzisiaj w skład KH W SA wchodzi sześć kopalń, tj.: "Murcki", "Mysłowice", "Wesoła", "Wieczorek", "Wujek" i "Staszic". W skład grupy kapitałowej KHW SA wchodzi.


 • Geodeta Mysłowice Pomiary geodezyjne musza być
  Geodeta Mysłowice Pomiary geodezyjne musza być
  Dodany: 2020-12-23 | Kategoria: Geodezja | Komentarze: 0

  Geodeta Mysłowice. Pomiary geodezyjne musza być bardzo dokładne i wiarygodne, a wpisy geodety będą widniały w księgach wieczystych nieruchomości. Do zadań geodety należą również regulacje stanu prawnego nieruchomości. Ze względu na to, że praca geodety w dużej mierze wykonywana jest w terenie, ważną rolę odgrywa dobry stan zdrowia oraz sprawność fizyczna. Ich praca jest niezbędna przy wytyczaniu planu budów, autostrad, do dokonywania pomiarów pod wszelkie instalacje biegnące pod ziemią.


Top