geodeta sosnowiec

  • Geodeta Mysłowice W: M Koter J
    Geodeta Mysłowice W: M Koter J
    Dodany: 2020-12-27 | Kategoria: Geodezja | Komentarze: 0

    Geodeta Mysłowice. W: M. Koter, J. Tkocz (red.), Zagadnienia geografii historycznej osadnictwa w Polsce. W: I. Jażdżewska (red.), XX Konwersatorium Wiedzy o Mieście: Polska geografia osadnictwa, dotychczasowy dorobek, program badań. W wyniku zmian strukturalnych, dzisiaj w skład KH W SA wchodzi sześć kopalń, tj.: "Murcki", "Mysłowice", "Wesoła", "Wieczorek", "Wujek" i "Staszic". W skład grupy kapitałowej KHW SA wchodzi.


Top